Available courses

Desenvolupem l’empatia en la pràctica professional. Curs autorformatiu.

L’empatia és considerada la base per a una comunicació efectiva i una de les habilitats socials més significatives per al desenvolupament dels éssers humans.

Dins el sistema de salut l’empatia és fonamental en la pràctica clínica, millora la precisió diagnòstica, la satisfacció, l’adherència del pacient al tractament i fomenta el desenvolupament d’hàbits saludables, i alhora redueix el malestar psicològic i les complicacions. Esdevé per tant, imprescindible per a una relació d’ajuda entre el pacient-família- professional de la salut.

Aquesta activitat formativa pretén promoure l’empatia entre els professionals, ja que les competències relacionals i emocionals actuen com a factors protectors per a la seva salut mental del personal de la salut, humanitza l’atenció i garanteix una bona praxis i qualitat assistencial envers els ciutadans. Aquests objectius estan en línia amb la missió de la Fundació Galatea.

 

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als professionals de la salut dels col•legis que formen part de la Fundació Galatea.  

 

Activitat acreditada dins els període 07/07/2023 al 06/07/2024 pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 0,6 crèdits (09/035127-MD). Es calcula una dedicació de 4 hores. El curs s’ha de finalitzar en el període màxim de 2 setmanes.

 


Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional.

L’estrès, la salut i el benestar professional
 

Curs on line adreçat a tots els professionals de la salut.  

Està demostrat que les professions amb un gran component vocacional i de servei, com ara totes les de l’àmbit de la salut, són susceptibles d’elevats nivells d’estrès i desgast emocional.  

Amb exposicions conceptuals, reflexions i anàlisi de casos, aquest curs on line pretén ser una eina que ajudi al desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i a prevenir l’estrès laboral i el desgast professional.  

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als professionals de la salut dels col•legis que formen part de la Fundació Galatea.  

Es calcula una dedicació d’unes 7-8 hores.

Més informació

La salut del resident. Eines i reflexions per afrontar l’estrès.

Autoformació per a residents.  
Curs on line adreçat als residents de medicina, infermeria, farmàcia i psicologia. El període de residència és un bon moment per millorar les estratègies d’afrontament de l’estrès i posar les bases d’un estil de vida professional saludable.   Volem aportar informació, eines i recursos que siguin útils per desenvolupar una vivència satisfactòria de l’exercici de la professió.

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als residents dels centres docents del SISCAT en el marc del conveni entre el Departament de Salut, Fundació Galatea i Almirall.

Es calcula una dedicació d’unes 3-4 hores.

Més informació.

La salut del metge intern resident. Autoformació per a tutors de MIR

Adreçat als tutors que s’inicien en aquest rol per tal que coneguin els factors relacionats amb l’estrès del resident i les eines bàsiques i els recursos existents per tal de poder orientar-lo en un desenvolupament professional més saludable.

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als tutors dels centres docents del SISCAT en el marc del conveni entre el Departament de Salut, Fundació Galatea i Almirall.

del 15/04/22 al 14/04/23Més informació