Logo Fundació

La salut del resident. Eines i reflexions per afrontar l’estrès.

Autoformació per a residents.  
Curs on line adreçat als residents de medicina, infermeria, farmàcia i psicologia. El període de residència és un bon moment per millorar les estratègies d’afrontament de l’estrès i posar les bases d’un estil de vida professional saludable.   Volem aportar informació, eines i recursos que siguin útils per desenvolupar una vivència satisfactòria de l’exercici de la professió.

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als residents dels centres docents del SISCAT en el marc del conveni entre el Departament de Salut, Fundació Galatea i Almirall.

Equip de disseny

La salut del metge intern resident. Autoformació per a tutors de MIR

Adreçat als tutors que s’inicien en aquest rol per tal que coneguin els factors relacionats amb l’estrès del resident i les eines bàsiques i els recursos existents per tal de poder orientar-lo en un desenvolupament professional més saludable.

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als tutors dels centres docents del SISCAT en el marc del conveni entre el Departament de Salut, Fundació Galatea i Almirall.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 0,7 crèdits (09/023491-MD del 15/10/18 al 14/10/19). Es calcula una dedicació de 4 hores. Recomanem que el curs es faci en el menor nombre d’intervals possible per un millor aprofitament.Més informació