Available courses

Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional.

L’estrès, la salut i el benestar professional
 

Curs on line adreçat a tots els professionals de la salut.  

Està demostrat que les professions amb un gran component vocacional i de servei, com ara totes les de l’àmbit de la salut, són susceptibles d’elevats nivells d’estrès i desgast emocional.  

Amb exposicions conceptuals, reflexions i anàlisi de casos, aquest curs on line pretén ser una eina que ajudi al desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i a prevenir l’estrès laboral i el desgast professional.  

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als professionals de la salut dels col•legis que formen part de la Fundació Galatea.  

Es calcula una dedicació d’unes 7-8 hores.

Més informació

La salut del resident. Eines i reflexions per afrontar l’estrès.

Autoformació per a residents.  
Curs on line adreçat als residents de medicina, infermeria, farmàcia i psicologia. El període de residència és un bon moment per millorar les estratègies d’afrontament de l’estrès i posar les bases d’un estil de vida professional saludable.   Volem aportar informació, eines i recursos que siguin útils per desenvolupar una vivència satisfactòria de l’exercici de la professió.

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als residents dels centres docents del SISCAT en el marc del conveni entre el Departament de Salut, Fundació Galatea i Almirall.

Es calcula una dedicació d’unes 3-4 hores.

Més informació.

La salut del metge intern resident. Autoformació per a tutors de MIR

Adreçat als tutors que s’inicien en aquest rol per tal que coneguin els factors relacionats amb l’estrès del resident i les eines bàsiques i els recursos existents per tal de poder orientar-lo en un desenvolupament professional més saludable.

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als tutors dels centres docents del SISCAT en el marc del conveni entre el Departament de Salut, Fundació Galatea i Almirall.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 0,7 crèdits (09/026297-MD del 15/10/19 al 14/10/20). Es calcula una dedicació de 4 hores. Recomanem que el curs es faci en el menor nombre d’intervals possible per un millor aprofitament.Més informació

Curs de preparació per a la jubilació de metges

Dirigit als metges a partir dels 55 anys que volen afrontar la jubilació de forma saludable i satisfactòria. La jubilació és un canvi d’etapa vital que té moltes implicacions en la salut (física, relacional i emocional), en l’àmbit laboral, professional, legal, financer...

En base a l’experiència del Programa de Protecció Social del CoMB en cursos i seminaris presencials, s’ha dissenyat aquest curs auto formatiu que ofereix coneixements útils per afrontar aquesta etapa i permetre un ajust satisfactori que es tradueix en un millor benestar i qualitat de vida.

El curs considera les particularitats que té una carrera professional com la del metge, amb un gran reconeixement i prestigi social, amb una gran implicació tant personal com professional i que, en molts casos, s’ha convertit en la part essencial de la vida del metge que es jubila.

Gratuït pels metges col·legiats als col·legis de metges de Catalunya. Pels no col·legiats a Catalunya el preu és de 20€.

Durada prevista de 3 hores.

Alguns dels continguts del curs poden variar en funció de la legislació vigent del moment.